Zohar_Leibovich

המנתח השיפוטי זהר ליבוביץ בסקירה שבועית קצרה

לונג
SP:SPX   מדד S&P 500
שבוע מסחר מקוצר, יום חמישי חג ושישי יום קצר שאני מעדיף בכלל לא לסחור בו, השוק נמצא ממש באמצע של האמצע, אני מזכיר לכם שזהו המקום האקראי ביותר שיש בתוך טווחי המסחר.

המנחה העיקרי שלי שאת שלא נגמר זה לא נגמר ואני מבחינתי לא קבלתי סימני סיומת כך שהנטייה שלי הכללית היא עדין שורית גם היא בניגוד למספר תפיסות הרווחות כרגע בשוק, כשאקבל סימן סיומת אשנה את דעתי.

בשיטת המסחר שלי אינני מתיימר להיות ראשון, בעיקר מחפש להיות צודק על-כן מתנהל לפי עקרונות מנחים, לכן הכנתי לכם רשימה עבודה ראשונית שלי של כ-10 מניות ללונג ממנה אבחר 3-4 טובות, חלקם אצלנו מהסקירה החודשית כגון קוקה קולה וגונסון אנד גונסון.

אז לחבירתכם לנח השבוע או לנצל לרגע את העוצמה השורית ככל שתגיע

Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
מייסד שיטת וייקוף בישראל
http://www.zohartrade.co.il
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.