haimbaran

עליות בשווקים - שיאים חדשים (ה RUSSELL התעורר לחיים)

SP:SPX   מדד S&P 500
הסקירה - היום שהיה מאת HAIM BARAN
עליות בשווקים בעיקר ב RUSSELL חגיגת ענק
שיאים חדשים - השוק נהנה מעוד "תוכנית כלכלית של ביידן"
... 0.18%-0.62%+ ...
==========================================
היום מתחיל חיובי המשך ישיר לימים האחרונים 0.2-4%+ והמדדים עשו רכבת הרים קטנטנה במשך כל היום תחילת היום עברו להיות שליליים אחר כך חזרו לשערי הפתיחה (0.3%+ בערך) ושוב פעם עברו להיות שליליים (סביב ה 0 ) בשעתיים האחרונות הקונים השתלטו על השוק ודחפו אותו למעלה לאורך כל הקו - נסגר עם חיובי למחר .
מעל כולם בלט ה RUSSELL שזינק 2.65% לשיא 2357 והוא מראה שפנינו לעוד ראלי סוף שנה (המימוש הסתיים לו בניצחון הקונים) אין כוח להוריד אותו, יש יותר מדי כסף בחוץ שמחפש כל מימוש כדי לחבור לשוק .
-------------------------------------------------------------------------
נתוני המקרו של שבוע שעבר מראים האטה מסוימת בביקושים בארה"ב משמע יש למדיניות ה FED עוד קצת זמן -אז מנצלים את זה להמשך החגיגה במניות .
ביידן עם עוד "תוכנית כלכלית" על סך 1.6 טריליון נותן רוח גבית לכל נושא האנרגיה הירוקה ששם חגיגה בכל המניות הקשורות+ ועידת האקלים שהייתה כרגע . TSLA שוב סוחבת את כל הסקטור לימים ממש טובים היא גם בשיא ל הזמנים 1200$+ . הנתונים מזכירים את שנה שעברה - בול בנובמבר החל הראלי בעיקר בקטנות (RUSSELL) .
--
סחורות:
נפט על 84$ היה מימושון ל 80.7$ וחזר למעלה כרגע מעל ממוצעי המומנטום השתחררו המתנדים מעט כל עוד מעל 80-81$= לונג . מתחת ל זה יכול להתממש עד 75$.
נפט
גז על 5.26 ברכבת הרים ירד ל 5 חזר ל 6 שוב ל5.15 ושוב קצת עולה כרגע נתמך על הממוצע 50 פעמיים מראה חולשה לאחרונה מתחת לממוצעי המומנטום ואחרי הראלי הארוך כנראה יחפש להתבסס מעל אזור ה 5 תמיכה משמעותית ב 4.60-70. כרגע מייצר שפלים עולים עדיין אבל גם שיאים יורדים= התכנסות .
גז
זהב על 1790 נתמך באזור ה 1775-80 התנגדות 1810 עדיין במומנטום חיובי מתחת 1775 = שורט לטווח קצר . תמיכות הבאות 1750 , 1720 , 1680 הכי חשובה .התנגדות 1810-5 , 1830-35 הבעייתית .
זהב
הכסף על 23.9 כמו הזהב רק קצת יותר חלש טכנית . תמיכה חשובה ב 23.7 ואחריה 23, 22 . התנגדות 24.7-25 הבעייתית . בהתכנסות עדיין לא החליט מה רוצה .
כסף
-----
קריפטו :
הביט נסחר סביב ה 61K שבועיים מתבסס ברמות ה 57-63 טכנית נראה מצוין נתמך על הממוצע 21 EMA , כל עוד מעל 58 =לונג מתחת ל זה יכול לגלוש ל 53...50 .
ביט
האתריום באזור השיא 4300-4400 . נתמך ב 4150-200 כרגע מחפש לפרוץ לשיא חדש טכנית מראה הכי חזק במטבעות העיקריים מתחת ל 3900 נחליף תקליט כרגע לונג לונג לונג .מעל 4400 היעדים 5000 מיידי ואחריו 6000.
אתריום
הקראדנו בתקופה לא טובה על 1.95באזור תמיכה קריטית 1.85-90 כל עוד מעל יכול לחזור למעלה אבל נמצא במומנטום שלילי מתחת ל ממוצעים . רק מעל 2.25-30 נחשוב עליו חיובי כרגע לא .
ADA
סול על 204 נראה לא רע . מדגדג את השיא לאחרונה טכנית נראה מעולה עבר מימוש קל השתחררו המתנדים אפשר להמשיך למעלה. מתחת ל 180 נחשב מסלול מחדש .
SOL
----
מדדים : ה S&P על 4613 בשיא מזדחל לו למעלה בשקט בשקט לא מראה סימני חולשה . תמיכות 4540-70 ... 4300-50 . התנגדות אין.
S&P
ה NASDAQ בשיא על 15595 . תמיכות 15400 , 15200 , 15000-50 . התנגדות אין .
NASDAQ
ה DOW על 35913 מתקשה עם ה 36000 אבל נראה לא רע . תמיכה 35500 , 34300 . התנגדות 36000.
DOW
ה RUSSELL מזנק ל 2358 ממש לשיא . מעליו יש הרבה בשר (כנראה ינסה להתבסס שם ואז לפרוץ קדימה על פניו נראה טכנית בשל למהלך יפה למעלה .
RUSSELL
ה DAX על 15806 גם נראה לא רע מעל ממוצעי המומנטום ואחרי אי בהירות הקונים ניצחו והכיוון לשיא 16K ומעל .תמיכות 15500-50 , 15400 כל עוד נעל חושבים שם חיובי .
DAX
תל 35 התממשה 4 ימים וחזרה לעלות הקונים הגיעו ב 1845-50 המצב שם טוב מעל הממוצעים השתחררו המתנדים מעט אפשר להמשיך צפונה . .תמיכות 1845-50 , 1830 , 1780-90 . התנגדות 2000 .
תל 35
ה VIX על 16.4 נראה שהשוק ימשיך צפונה כל עוד מתחת ל 18 אין חשש . ברגע שתישבר רמת ה 15 ... בכלל המחשבה תהיה ראלי ראלי ראלי .
VIX
הדולר( DXY ) על 93.9 כרגע נתמך ב 93.5 על קו מגמה מעניין התנגדות 94.2, 94.5 כרגע מתכנס הכיוון שלו צפונה כל עוד מעל 92.5 .
DXY
אג"ח ארה"ב 10 שנים ... התשואה על 1.55 קצת ירדה בימים האחרונים (טוב לשווקים)מתחת ל 1.5=ממש חיובי לשווקים מעל 1.70 לא . עדיין לא נראה רע בממוצעי המומנטום +שפלים עולים ושיאים עולים מאוגוסט .
אג"ח 10 שנים
==========================================

בוקר טוב