hameotetet

סקירה 10.4

SP:SPX   מדד S&P 500


סקירה 10.04.2022

שבוע שלילי בשווקים בהובלת מניות ההייטק, ברמה השבועית ה-S&P500 ירד 1.3%-, הנאסדק ירד 3.9%- והדאו ירד 0.3%-.
עקום התשואות ממשיך לרכז עניין כאשר התשואות ל-5,10 ו-30 מאוד קרובות אחת לשניה (כלומר העקום השתטח בארוכים) והתשואה ל-5 שנים גבוהה במקצת מה-10 וה-30.
הנפט סוגר על 97.90 דולר לחבית.
ה-VIX נע באזור ה-21 נקודות.

נתוני מאקרו:
אשראי הצרכנים בארה"ב זינק בפברואר בקצב שנתי של 11.3%+.
חובות בעלי כרטיסי אשראי זינקו בקצב שנתי של 20.7%+ בפברואר.

הפדרל ריזרב:
מתוך פרסום פרוטוקול ישיבת השוק הפתוח עולה כי חלק ממקבלי ההחלטות שקלו העלאת ריבית מהירה יותר וכן צמצום מאזן מהיר יותר.
הפד הציג פרטים לגבי קצב ותמהיל צמצום המאזן ונראה כי היקפו יהיה יותר מטריליון דולר השנה.

אנרגיה:
סוכנות האנרגיה הבינ"ל (IEA) הודיעה כי תשחרר לשוק 120 מיליון חביות נפט נוספות ממאגרי חירום וזאת בניסיון לפצות על המחסור בהיצע כתוצאה מהסנקציות על רוסיה.
שבוע שעבר הודיעה ארה"ב כי תשחרר לשוק מיליון חביות נפט בכל יום במשך חצי שנה, כלומר, 180 מיליון חביות נפט.
האיחוד האירופי אישר סנקציות חדשות על רוסיה ביניהן חרם על ייבוא פחם, נפט וגז טבעי.

ישראל:
מודיס העלתה את תחזית דירוג האשראי של ישראל לחיובית, ציינה כי זה בעקבות ביצועים פיסקליים חזקים ואיתנות כלכלית.
ההערכה בשוק כי בנק ישראל צפוי לעלות מחר את הריבית.

השבוע תתחיל עונת הדוחות לרבעון הראשון של השנה עם דוחות הבנקים הגדולים.

לסיכום,

החששות להמשך עליית ריבית ועליית תשואות האג"ח הופכות את ההשקעה באג"ח כאטרקטיבית על פני מניות.

ההערכות עולות כי הפד יעלה הילוך בריסון האינפלציה בכך שיצמצם את היקף הנכסים במאזן ויעלה ריבית בצורה מהירה יותר.

העקום השתטח בחלק הארוך הוא סממן לכך שהפד לא יוכל לעלות ריבית לאורך זמן.

איך תשפיע עונת הדוחות שתחל השבוע? האם ביצועי החברות יהיו מספיק טובים לנוכח הציפייה כי הכסף יתייקר. ובעיקר איך התחזיות יהיו מושפעות מכך.

מבחינה טכנית,
ה-S&P 500 נע ברצועת דשדוש מסוימת (הליכה הצידה) ושומר על יציבות ברמה השבועית.
ניתן לראות אומנם את פריצת המשולש, אך היא כרגע לא פריצה כלפי מעלה אלא יותר הצידה.

בהצלחה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.