ofir.sharko

SPX- השוק הוא אומן.

SP:SPX   מדד S&P 500
תמונת מצב של גרף שבועי מבליטה את הניעור בהתנהגות המחיר במהלך דצמבר 18.

לפי וויקוף, השוק הוא אומן. למרות שהתהליכים מחזוריים אין לצפות מהשוק להתנהגות זהה פעמיים.
העקרונות הם הדומים ואלו שחוזרים על עצמם.

ה-רה איסוף ב 2015 חוזר על עצמו ב 2018,
שלב הניעור הוא המקום הנמוך ביותר בתהליך האיסוף לפני המשך התפתחות המחיר כלפי מעלה.
זה לא אותו ניעור בדיוק והמגמה אחריו לא תהיה זהה, אבל העקרונות דומים.

תגובות

טוב אם זה יהיה אותו דבר הנפילה הבאה תהייה קשה מאד ,השאלה כמה ניתן לסמוך על העבר בחיזוי העתיד?
השב
ofir.sharko RafaelZioni
@RafaelZioni, יש מה ללמוד מהעבר אבל לא חושב שניתן לחזות את העתיד.
מנסה להבין את הסביבה שבה נמצא המחיר ולחשוב על תרחישים סבירים.

דרך אגב לא התכוונתי לומר שהנפילה הבאה תהיה גדולה :-)
השב