ofir.sharko

SPX- השוק הוא אומן.

SP:SPX   מדד S&P 500
תמונת מצב של גרף שבועי מבליטה את הניעור בהתנהגות המחיר במהלך דצמבר 18.

לפי וויקוף, השוק הוא אומן. למרות שהתהליכים מחזוריים אין לצפות מהשוק להתנהגות זהה פעמיים.
העקרונות הם הדומים ואלו שחוזרים על עצמם.

ה-רה איסוף ב 2015 חוזר על עצמו ב 2018,
שלב הניעור הוא המקום הנמוך ביותר בתהליך האיסוף לפני המשך התפתחות המחיר כלפי מעלה.
זה לא אותו ניעור בדיוק והמגמה אחריו לא תהיה זהה, אבל העקרונות דומים.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.