haimbaran

סיכום יום 12/7/19 היום שהיה בוול סטריט

SP:SPX   מדד S&P 500
סיכום יום (היום שהיה) מאת HAIM BARAN
עליות שערים- ושיאים חדשים בוול סטריט
...0.46% -0.9%+ ...
............................
עוד יום חיובי החל היום עליות של 0.2%+ ....בתחילת היום עוד המדדים טיפה התמתנו....אבל ככל שנמשך היום השוק התחזק והתחזק עד הסגירה .....נסגר בגבוה של היום יום של קונים...
----------------------------------------------------------
מספרים:
ה S&P עלה 0.46% ל 3013 שיא חדש .תמיכות 2995-3000 , 2955-70 , 2930 . התנגדות אין....

ה DOW עלה 0.95 ל 27332.שיא חדש ,תמיכות 27000 , 26700 , 26500 .התנגדות אין

ה NASDAQ עלה 0.59% ל 8244,שיא חדש .תמיכות 8170 , 8060 ,8000 .התנגדות אין...
-------------------------------------------------------------
השוק לשיאים חדשים ...כרגע אין משהו שיעצור אותו....
ה VIX ירד ל 12.4 ..באיזור הזה ..השוק עליות עליות...
ה RUSSELL על 1570 ..עדיין לא הצטרף לחגיגה אבל זה גם יבוא...עושה סוג של דגל לקראת מהלך המשך....
הנפט על 60.3$ מתבסס באיזור..(בסך הכל חיובי)
הזהב מתקרב שוב לאיזור ההתנגדות לטייק 3...בסוף גם יצליח...
הביט למרות כל הליכלוכים והדיבורים שומר על ה 11000+
לחובבי הגז הוא מתבסס מעל ה 2.4 התנגדות יורדת 2.46-48 ..מעל ..והתחנות שבדרך 2.7 , 2.9-3....
השוק אש ..כל מילה מיותרת ..רק להביא פופוקורן ולהנות..מהסרט.
...............................
בלטו:
מניית MCRN עלתה 23.8% , KNX עלתה 6.5% , INFY עלתה 6.3% , XPO עלתה 6.2% , JGHT עלתה 5.9% ,FATE עלתה 5.3% ...

ירדו: ILMN ירדה 16.1% , HI ירדה 12.9% , PMCL ירדה 8.7% IIPR ירדה 8.4% , CGC ירדה 7.8% , CRON ירדה 6% , PCG ירדה 5.1% ...(כל סקטור הפארמה חוטף , טראמפ רוצה להוריד את מחירי התרופות- וגם יצליח).

............................
בוקר טוב
שבת שלום
S&P
NASDAQ
DOW
RUSSELL
.
DAX
המדד מגלה חולשה ..לאחרונה..12200 תמיכה חשובה כל עוד מעל הוא מוגדר חיובי..
.
VIX
.
זהב
נפט
גז
ביטקוין

תגובות