haimbaran

סיכום יום 28/6/19 היום שהיה בוול סטריט

SP:SPX   מדד S&P 500
סיכום יום ( היום שהיה ) מאת HAIM BARAN
עליות שערים - השוק משדר אופטימיות לקראת הפיסגה...
... 0.28%- 0.58%+ ...
------------------
היום החל בצורה חיובית עליות עד 0.4% ..בתחילת היום 2\3 מהמדדים עברו לטריטוריה האדומה והשלישי התמתן ל 0.2%+...
עד צהרי היום השוק התחזק לעליות של עד 0.5%..בחלק השני של היום השוק דעך לעליות של עד 0.2% ...חצי שעה אחרונה ..השוק חזר לעלות..וסיים עם נר קונים עסיסי..ששלח את המדדים לגבוהים של היום...
------------------------------------------------------------------------------
מספרים :
ה S&P עלה 0.58% ל 2941 .נתמך פעמיים באיזור ה 2930 .תמיכןת 2930 , 2900-10 , 2880 .התנגדות 2955-65 , 3000 ....

ה DOW עלה 0.28% ל 26600 ,תמיכות 26500 , 26250-300 , 26000 .התנגדות 26700-50 , 27000....

ה NASDAQ עלה 0.48% ל 8006 .תמיכות 7860-80 , 7760-800 , 7670-700 .התנגדות 8050 , 8150-60
------------------------------------------------------------------------------

השוק משנה כיוון היום ...הפנים כבר למעלה .היה מימוש ונגמר.מחכים להתפתחויות בפסגת ה G20 ..על פניו אין חדש תחת השמש ,אבל לשוק מה שחשוב שישדרו אופטימיות ..זה כבר ייתן את השמן למדורה...

ה VIX אחרי הימים האחרונים שהיה נסיון להרים את הראש(ונבלם) חוזר למטה ל 15.1 ...רמז שהשוק סיים את ימי המימוש...
ה RUSSELL לא עוצר והיה הדומיננטי אתמול עלה ל 1566 ,יומיים נרות ירוקים מלאים... נראה מצוין...(איתות חיובי)
הנפט ירד לאיזור ה 58$ .ינסה להתבסס מעל(לא בטוח) התמיכה 57.5-58 ...(לא מסמן כלום כרגע)
הזהב באיזור ה 1400 ..ימשיך להתבסס שם .תמיכות 1380 ,1360(חשובה) .התנגדות 1435 ,1485 , 1530 ...

בסיכום שבועי ירדו המדדים טיפה 0.3-0.5%- ...ונראים בשלים להתקדם למעלה...חודש יולי לרוב חודש אש...למרות שזה נראה עונת המלפפונים...להדק חגורות..
אם לא ישתנה משהו לרעה (ב G 20) שבוע הבא..שיאים חדשים
השוק יותר מדי חם מסתבר....
------------------------------------------------------------------------------
בלטו:
מניית SRPT עלתה 17.1% , SSYS עלתה 14.4% , NVTA עלתה 9.1% , IOVA עלתה 8.5% , CRWD עלתה 7.9% , PRGS עלתה 7.4% , WDC עלתה 6.7% , SFIX עלתה 5.2%.....

ירדו: מניית HCM ירדה 27.1% , GTT ירדה 9.6% , ARWR ירדה 8.1% , HHC ירדה 5.7% , ATHM ירדה 4.4% ....
----------------------------------------------
בוקר טוב
שבת שלום
S&P
NASDAQ
DOW
RUSSELL
.
DAX
.
VIX
.
זהב
נפט
גז
ביטקוין

תגובות