haimbaran

סיכום יום 20/11/19 היום שהיה בוול סטריט

SP:SPX   מדד S&P 500
סיכום יום (היום שהיה) מאת HAIM BARAN
ירידות שערים מימושים...
... 0.38%-0.51%- ...
------------------------
היום החל בירידות קלות עד 0.2-3%- עד צהרי היום דשדש ככה..ואז פורסם פרוטוקול הפד'..והשוק צנח ל 1-1.3%- מהר מאוד..בהמשך הוא התאושש ונסגר סביר מינוס...
-------------
מספרים :
ה S&P ירד 0.38% ל 3108 .נתמך היום ב 3090 והתאושש.תמיכות 3090-100 , 3060-70 , 3020-30 .התנגדות 3130-40 ...
S&P
--
ה NASDAQ ירד 0.51% ל 8526 נתמך על קו עולה ב 8460 (לא יחזיק יותר מדי) .תמיכות 8460 , 8400 , 8330 .התנגדות השיא...
NASDAQ
--
ה DOW ירד 0.4% ל 27821 היה כבר ב 27675 והתאושש. תמיכות 27800 , 27540-50 , 27400 .התנגדות 28450 ...
DOW
--
-------------------------------------------------------------------------
השוק ממש היום (כצפוי) ונראה איפה ..יעצר המימוש..בסך הכל מימוש בריא..שהכל בשליטה...כל עוד מעל 3030 הכל בסדר והגיוני..הזדמנות לחפש לחבור למניות בשערים יותר אטרקטיביים..
---------------------------------------------------------------
ה RUSSELL ירד ל 1591 .קיבל בהתחלה גג בהתנגדות ..ובמשך היום ירד עד 1582 והתאושש.עדיין מעל 1588 אבל..אחרי כל כך הרבה נסיונות לפרוץ...ללא הצלחה יבוא המימוש..
RUSSELL
--
ה DAX ירד ל 13158 ..כבר ביקר ב 13075 והתאושש..נראה שהמימוש נכנס לתוקף.. למרות הנר קונים..
DAX
--
ה VIX על 12.8 כבר הגיע ל 14.2 נר של מוכרים..כלומר עדיין השוק בשליטה..למרות המימוש..
VIX
--
הזהב נעצר בהתאוששות על 1472 ה 1480 כרגע ..קשה לו..נראה אם יתקפל למטה(סביר)..
זהב
--
הנפט התאושש בנר ירוק שמן(בולען)..אבל נעצר מתחת לממוצע 200..כרגע 55-57.5 הטווח..יש גם קו עולה שתומך (בן חודשיים)..
נפט
--
הגז התאושש מעט ל 2.56 ...רמת ה 2.5 כרגע תומכת ..נראה אם תחזיק..חזרה מעל 2.7 ..ונחשוב עליו לונג כרגע ..בשלב המימוש\ניטרלי...
גז
--
הביט כרגע נתמך על ה 8000 ..נעצר הנרות של המים האחרונים ...מראים שהלחץ ימשיך...ה 7400 מחכה..
ביטקוין
----------------------------------------------------------
בוקר טוב

תגובות