yaniv-peretz

מדד S&P500, מה נסגר איתך?

SP:SPX   מדד S&P 500
ניתוח טכני ושיפוטי למנוע של מניות בשוק האמריקאי

גרף 12 חודשים הלא הוא גרף שנה על פי כל נר ואין "תמונה" ברורה יותר. ברורה, צלולה, חדה ומובנת מזאת. המדד נמצא בעליות של 12 שנים עם שיא / היצע במחיר 4818.62 ללא תיקונים רציניים ועמוקים, למרות ששמים לב לחוסר של התיקונים, ניתן להבחין שהנר האחרון עשה שפל נמוך (שיכול להיות שבישר על תיקונון) ושיא גבוה יותר מהנר הקודם אך עדיין נשארנו עם מבנה מחירים עולה על פי ניתוח טכני בסיסי ביותר.

אך מאידך כשעוברים לגרף 3 חודשים (תמונה עליונה מצד ימין). אנו רואים למעשה שהמדד החל מאין תיקון של חצי שנה ולאחר מכן הנר האחרון יצר מין תחתית כפולה כבלימה "וחתם" לפחות לעת עתה את טווח המסחר של היצע וביקוש שנעמדים ברמות הבאים ביקוש ברמות: 3636.87 והיצע ברמות: 4818.62 עם כניסה של קונים שיוצרת תוצאה כמעט ללא כל מאמץ.

כשיורדים לרזולוציות יותר נמוכות גרף חודשי (תמונה תחתונה מצד ימין) ניתן לראות את הכניסה של הקונים עם הנר "שסגר" במלואו את הנר הקודם ועם פחות מאמץ לעומת המאמץ של המוכרים בנר הקודם ויתרה מזאת קיבלנו אישור בכך שהחודש כבר עשינו גבוה יותר מהנר הקודם, מה שחיזק את דעתי ללונגים. אך האם הייתי מחפש בשיא המרץ מניות ללונגים? התשובה כרגע היא כן, אך במשנה זהירות מאחר שאנו קרובים לרמת ההיצע (קו טרנד יורד) מעל כל השיאים.

אז מה רואים בגרף שבועי (תמונה תחתונה מצד שמאל)? רואים בבירור תהליך וויקוף שיחד עם כל ירידה, המחזורים ירדו מעט ואילו עם כל עליה המחזורים עלו, יחד עם זאת נוצרה תבנית בסיסית של תחתית כפולה (W) בתוך התעלה היורדת. אז מתי נחפש לונגים עם וודאות מעט גבוהה יותר? כשיקרה התרחיש כפי שצוייר בחצים האדומים כמו שכבר מבינים, נמתין לפריצה של קו הטרנד היורד ובדיקה לאחריו.

בהצלחה!!!

אין באמור המלצה לקנות/למכור וכל הפועל או לוקח החלטה עפ"י סקירה זאת הינה מתבצעת ע"י שיקול דעתכם האישית ועפ"י אופי כללי המסחר המקובלים עליכם בלבד!!!

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.