ofir.sharko

SPX- בום טראח, מה קרה?

SP:SPX   מדד S&P 500
המערכה שהחלה מתחילת 2018 התבררה כפיזור.
הסימנים שזורים לכל אורך הדרך, הבולטים שבהם:
1. מצב קניות יותר בסוף ינואר 2018.
2. מכירות חזקות בתחילת פברואר 2018 (שינוי בהתנהגות).
3. כישלון של המחיר במהלך ספטמבר 2018 להתבסס מעל הגבוה של ינואר 2018 (גבוה כל הזמנים).
4. כניסת מוכרים אגרסיבית בתחילת אוקטובר 2018, מיד לאחר פריצת הדמה שמתואר בסעיף קודם.
5. התבססות של המחיר בנובמבר 2018 מתחת לתעלה שבועית עולה.
6. והמהלך האחרון והמכריע, שבירת התמיכות שבוע שעבר, שהוביל לכניעת הקונים.
ושימו לב במיוחד לווליום שנותן תוקף למהלכים שתוארו לעיל.

מה עכשיו?
מי שנמצא בשורטים יכול למקסם, אבל לפתוח פוזיציה חדשה לאחד הכיוונים נראה לי רעיון לא טוב כרגע.
אני ממתין להתבססות של המחיר כדי להבין מה המהלך הבא.
גם לסוחרים שעובדים טווחים קצרים יותר, שימו לב להצטרף בתחילת תנועה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.