kevinfel

כיוון ה- S&P 500 בשנים הקרובות

SP:SPX   מדד S&P 500
לדעתי בטווח הקצר יהיה עוד גל ירידות קטן אך לטווח הבינוני יהיו עליות עד לשיאים שהיו כשלאחר מכן תגיע הירידה הגדולה שציפו לה עכשיו.
ולטווח הארוך מיד לאחר הירידה הגדולה יהיו לפחות 4 שנים של עליות מתונות עד שיחזרו לאותם שיאים.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.