Mc_investor

SP500 הליכה הצידה - מהלך בריא

Mc_investor Pro מעודכן   
SP:SPX   מדד S&P 500
המדד במלבן המסומן הולך הצידה כעת כבר חודשיים, הפעם האחרונה שהיתה איזושהי התכנסות או הליכה הצידה היתה מעל שנה ומשם הקונים ניצחו והביאו שנה מדהימה למדדים.
כעת אחרי מהלך כה גדול בריא מאוד שהמדד נרגעוהולך הצידה.
יש לעקוב אחרי 2 נקודות:

1. יציאה מגבולות הגזרה של הדשדוש.
2. שביירה של קו מגמה עולה.

הערה:
המדד מתנהג כצפוי מאז הגיע לאיזור קו מגמה עולה הוציא נר עם זנב קונים ומשם מתקן אל עבר איזור הקצה השני שם יש התנגדות אופקית, סימן חיובי יהיה לטעמי אם תהיה רגיעה והצמדות אל איזור קצה הדשדוש העליון למשך כמה ימים על מנת לנקות שורות ואז אולי לפרוץ ולהתבסס מעל.
מצד שני מנתח טכני תמיד ינסה לא לנחש את הכיוון אלה ייתן לקונים/מוכרים להכריע ואז יצטרף אל המגמה.
הערה:
בום, פריצה של שיא היסטורי.
מזל טוב למדד, עכשיו נראה איך יתנהג בהמשך ואם ישמור על הפריצה.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.