Zohar_Leibovich

זהר ליבוביץ - אליה וקוץ בה

השכלה
SP:SPX   מדד S&P 500
אליה וקוץ בה


אחד האשליות שיש בשוק הוא שמחיר נמצא במקום שהוא נמצא מצד עצמו. אני אסביר את המלים "מצד עצמו", כמו אבן מונחת על משטח. למעשה יש להבין את התנהגות המחיר "כמי שמצויי באויר". הימצאות באויר לעומת מונח על משטח הם תפיסות חשבות להבנת התנהגות המחיר.

במונח על הקרקע (או על משטח בגובה מסוים), המחיר יכול להישאר מבלי שמשהו מתמשך מתרחש, לעומת זאת מצוי באויר יכול להתרחש רק בגלל פעולה מתמשכת שגורמת למחיר שווי משקל בנקודת ההמצאות אשר מאפשרות לו הישארות בנקודה זו.

הדבר המאפשר למחיר השארות בנקודתו הנוכחית הם הכוחות הפסיביים המצויים בנקודות מעל ומתחת למחיר, ככל שהכמות שלהם גדולה והם החלטיים יותר כך המחיר יציב ואינו בר תזוזה באותה נקודה ולהפך.
מחזורים נמוכים בשוק לעניין הפתיח שלהם יש להם משמעות רבה, או לפחות משמעות מעוררת חשד שיש לקחת בחשבון בהתנהלות.

אגב זאת הסיבה שהרבה מניות טובות שהיו על קו תמיכה (לא יציב) נפלו בקלות במחיר למרות העליות בשוק, יש חשיבות מכרעת ליכולת של מחיר להישאר או לנוע בכיוון מסוים דרך אותם כוחות פסיביים.
לתנועה האחרונה בשוק קוראים תגובה אוטומטית Automatic Rally, יש נטייה לסוחרים רבים לסוחר אותה, עליה נאמר אַלְיָה וְקוֹץ בָּהּ (לא אין פה שגיאת כתיב עם כי לרוב יש לי אליה=בליטה בזנב הכבשה אשר מפריעה בפועלת הגז ומכאן הביטוי).

היות ומסחר זאת אומנות, אז לרוב אני אוהב לסיים את הדברים בדברי הקשורים באומנות או בגישה למסחר (או לאומנות) Love the art in yourself and not yourself in the art
ובכל מקרה השוק קרוב לתיקון של חצי מהתנועה היורדת כמדד לעוצמת התיקון לירידות האחרונות.

יום מבורך ומזהיר - זהר

Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
אומנות ומיומנות המסחר בשוק ההון
http://www.zohartrade.com
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.