DavidRah

ניתוח סנופי - ספירת גלים ללא אחריות

לונג
SP:SPX   מדד S&P 500
אז מה היה לנו? פלאגים ? פלטינות?
ציירתי גרף קטן וחתיך ללא אחריות של סנופי שלנו.
אין לראות באמור המלצה - אלא רק הבעת רעיון לספירה של הסנופי.

לטעמי בתמונה החודשית הגדולה אנחנו בתוך גל 5 ומסיים של סייקל עליות שהחל ב-2009.
בתוך הסייקל הזה אנחנו בגל 3 של הגל הגדול הזה (גל 5 בחודשי).
מה שמצוייר בגרף הוא ספירה מתחילת השנה.
התחתית של פברואר היא גל 4 מסיים ושלאחריו התחלנו את גל 5 בסייקל מ-2009.

ניסיתי לפרק את גל 5 המדובר לגרף יומי ולבצע ספירה פנימית שלו -
לפי ספירה זאת אנחנו בגל V של V של 3 של הגל המדובר והיעד שלנו הוא 2982 להערכתי עד סוף השנה נגיע לזה - אם נפרוץ אז היעד יעמוד על 3100 לערך - אבל אצטרך לעדכן ככל שנתקדם.
כרגע אנחנו בנקודה מאוד חשובה לספירה - נמצאים נכון לכתיבת מילים אלו בתוך תיקון למהלך העולה - התיקון יכול להגיע גם ל 2836 ועדין לא יפגע בספירה המצויירת (בפועל רק שבירה של 2742 תבטל את היתכנות הספירה המצויירת).
לרוב גל 4 מתקן את גל 3 ביחס של 0.382, אולם ייתכן גם לתיקון מעט חריף יותר עד 2772 אם מדובר אכן ב 61.8 - אני נוטה להעריך כי לא נשבור את רמת ה -2805 בשוק.
2805 הוא תיקון של 50% פיבו למהלך האחרון ומשמש גם כתיקון לפי גאן. אני עדיין מעריך כי רמת ה 2836 שהיא תיקון של 0.382 של גל 4 תהיה איתנה מספיק בעבור השוק אולם זוהי דעתי בלבד.

שיאים חדשים יגיעו גם יגיעו לטעמי.
יחד עם זאת יש לשמור על משנה זהירות היות ובהתסכלות על המומנטום של השוק אנחנו שליליים וכן מתבצע מזה תקופה של מספר שבועות פיזור של סחורה בשווקים ונוצרה פסגה כפולה במדדים.

מקווה שתמצאו עניין ושימוש בספירה האמורה.

שלכם

דויד
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.