Itay373

S&P500 יכול להראות טוב יותר - המשך חלק 1

SP:SPX   מדד S&P 500
צפיות ‎41‎
1
לאחר התפתחות פחות צפוייה מתבנית הrising wedge . למדד יש אפשרות להראות טוב יותר בעדרת תבנית ראש כתפיים הפוכים שצווארה יתבסס סביב רמת מחיר פסיוכלוגית (key level) של 2800.
בהקשר לחלק הקודם של ניתוח המדד הבהרתי כי תבנית rising wedge אינה אמורה להיות למסחר אלה רק על מבט כללי של הגרף. אם הקונים מצליחים להתגבר על צפי ניתוח טכני של ירידה זהו סימן להתחזקות שוורית בגרף.

תגובות