dov1007

האם 3835/50 ישמש כתמיכה ?

dov1007 Premium מעודכן   
SP:SPX   מדד S&P 500
מדד ה spx יצר תבנית דגל שנפרץ כלפי מטה כאשר פרץ קו מגמה עולה ב 14 דצמבר ואת טווח הדשדוש
רמת -3835 מהווה רמה קריטית עקב כמות אופצייות גדולה short call ורמה 3855 רמה גדולה של long put
האם הנכס "ירד" במדרגות התמיכה או ינסה להישען על 3850/55 ולעלות בהתאם לחצים
ה- VWAP מציג את רמות התנגדות ותמיכה הנוכחיות .
הערה:
דפס ירד מתחת ל3835 והתוצאה ברורה 3786 כעת
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.