haimbaran

סיכום יום 23/4/19 היום שהיה בוול סטריט

SP:SPX   מדד S&P 500
סיכום יום (היום שהיה) מאת HAIM BARAN

השוק סוגר בשיאים חדשים..
עליות 0.55%-1.32%+ ...

נגמר הדישדוש של הימים האחרונים -השוק בחר צפונה וחזק..
יום שהחל בעליות קלות 0.2% ..בחלק הראשון של היום השוק התחזק עד 0.7-1.3% ..קונים קונים קונים...בחלק השני של היום נשאר די סטטי .בסגר חיובי ++...

מספרים : S&P עלה 0.88% ל 2933 סגירה בשיא כל הזמנים(בתוך יומי 2940 היה בספטמבר)...תמיכות 2890-900 , 2870 , 2830-5 .התנגדות 2940 ....וזהו...

ה DOW עלה 0.555 (המדד החלש להיום) סגר 26656 ורק השיא התנגדות אחרונה...תמיכות 26400-500 , 26250-80 , 26100...

ה NASDAQ עלה 1.32% לסגירה בשיא כל הזמנים..ל 8120...בתקופה האחרונה הקטר של השוק ...תמיכות 8050 , 8000 , 7900-20 ,7850...התנגדות 8170(קו התנגדות עולה-אבל ...) נמצא כעקרון באיזור של שמיים פתוחים...

השוק פורץ למעלה 4 חודשים לא מפסיק לעלות ועלות ...
כל הגדולות נראות מצוין...גם הקטנות (הRUSSELL) הצטרף לחגיגה היום..וחזר מהשבירה שוב לאיזור ההתנגדות...נראה עם גם יפרוץ 1585-90 ..ויצטרף מעשית לעליות -חודשיים עומד במקום...
ה VIX באיזור "הירוק"...
השוק לא עוצר ואחרי תקופה של התגבשות באיזור ה 2900..מניעים למעלה...כרגע ה 3000 נראה יותר מעשי מתמיד... ברגע שכולם יחזרו לאופריה נתחיל לדאוג-וזה לא המצב,הרבה מחכים למימוש שלא הגיע והפסידו את הרכבת....

בלטו : מניית TWTR התפוצצה עם עליה של 15.6%(מחזור עצום) , HAS עלתה 14.2% , GES עלתה 12.6% , KSS עלתה 11.9% , DGX עלתה 9.3% , WAL עלתה 8.4% , JMIA מתקנת 7.9% (אמזון האפריקאית) , CE עלתה 7.4% , GPK עלתה 6.5% , OKTA עולה עוד 5.8% , QCOM לא מפסיקה לעלות עוד 5.8% ,ROKU עלתה 5.7% ...
https://elite.finviz.com/screener.ashx%E...

ירדו : WAT ירדה 12.3% , RAD ירדה 7.7% , AVX ירדה 5.6% , STT ירדה 4.4%..אין הרבה יורדות ...

בוקר טוב ....
S&P
NASDAQ
DOW
RUSSELL
.
DAX
.
VIX
.
זהב
נפט
גז
ביטקוין