nen6000

לכל מי שקינא במי שנכנס לבורסה בקורונה - אנחנו בדרך לאותה נקודה.

TVC:SPX   מדד S&P 500
SPX - מדד הS&P500 - מכיל את ה500 החברות הגדולות בבורסה בארה"ב (יותר מדויק 503 חברות)

במילה אחת המצב בטטה!

המדד שבר את הממוצע נע 200 בנר שלילי מאד מאד, סגירה בנמוך יומי, בלי טיפת תקווה שום כלום נאדה! וגם יצרה תבנית ספל וידית הפוכים ושברה את התבנית. 2 סימנים שליליים מאד.

שבירת ממוצע נע 200 בגרף שבועי מבחינה טכנית מסמן על מצב שלילי ביותר, פעם אחרונה שזה קרה היה במשבר הקורנה ולפני כן במשבר הסאב פריים ב2008!!

(אני מתכוון לשבירת ממוצע נע 200 בגרף שבועי לאחר מגמת עליה ברורה ולא בחזרה למגמה.)

אנחנו בדרכנו לשיא שהיה לפני משבר הקורונה ולפי התנופה והמצב הכללי נראה שגם נרד מתחתיו.

אנחנו עדים להיסטוריה! הזדמנויות ענק לפנינו! (לונג לטווח ארוך שורט לטווח קצר)

תעשו זום אווט על הגרף של המדד שתראו כמה שיותר אחורה ורק מלהסתכל אפשר ללמוד המון!

העבודה הכי קשה ואני גם מדבר על עצמי זה הפסיכולוגיה של האנשים, לנתק את הרגש מהשכל לא לפעול לפי הרגש, נתונים ברורים מאד, סטטיסטיקות מוכחות לאורך עשרות שנים וכו' וכו'.

אין באמור המלצה לפעולה!

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.