Zohar_Leibovich

זהר ליבוביץ - הגעה לקו ציר

SP:SPX   מדד S&P 500
לאחר זיהוי החולשה ותהליך הפיזור, אנשים מתחילים לפעול ולהתייחס לשוק בסוג של תיקון, אולם אין להצטרף לפעולה אקטיבית באמצע התנועה (טעות נפוצה של סוחרים מתחילים), לבטח לא כאשר השוק מגיע לקו תמיכה.

המצב בו השוק נמצא בתיקון ומגיע לקו תמיכה ונעצר היוצר תגובה נגדית (כפי שהתפתח בשוק בעקבות יום המסחר האחרון), מתיש את הסוחר המתחיל, התסכול שלו נובע בעיקר כי הוא מבין את השוק אך נפגש בכל פעם בתגובה נגדית הפוכה לפעולה שלו.

מי שעוקב אחרי לאורך זמן מצליח לראות בכל פעם איך החדשות ממשיכות להתלבש על הגרף ולא להיפך (לרוב) גם כאן כעת עולים הקולות החיצוניים בהתייחס לקצבי צמיחה עולמיים וריביות שעולות (עניין האגחי"ם מקבל משקל נכבד יותר בימים אלה).

ועדין למרות הדברים, לצערי הרב האנשים חושבים שהסוד נמצא בעולם הפודמנטלי ובתוכו נישה מאוד ספציפית והיא עיבוד החדשות הכלכליות.

בכל מקרה יש לכם כאן תמונה ברורה ברמה היומית, יש לקרוא אותה במקביל להתבוננו בגרף השבועי- בעת הזאת כל עלייה בחולשה היא הזדמנות מכר.

האם הזדמנות המכר היא היחידה התשובה היא ודאי שלא השוק יכול להכינס למצב של RE-ACUM ולנסות לעשות מהלך נוסף לפני תחילת התיקון הגדול יותר - מזכיר לך תמיד שלשוק יש הקצב והצורה שלו לעשות את הדברים.

שיטת המסחר שלי בשורשה היא שיטת קולמבוס - אני בוחר לגלות לך אותה, כך הוא אמר "על-ידי מעקב אחר אור השמש עזבתי את העולם הישן"

מלבד כך שיש הרבה חוכמה במשפט הזה יש בו הרבה צניעות והענווה, קולמבוס לא אומר גילתי את העולם החדש הוא אומר עזבתי את העולם הישן


Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
מייסד שיטת וייקוף בישראל
www.zohartrade.co.il
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.