haimbaran

סיכום יום 15/7/19 היום שהיה בוול סטריט

SP:SPX   מדד S&P 500
סיכום יום (היום שהיה) מאת HAIM BARAN
מעורב ... עם נטייה לעליות ...
... 0.02%+ -0.17%+ ...
---------------------
היום החל בעליה קלה עד 0.2% מהר מאוד המדדים חזרו לטריטוריה שלילית עד 0.1%- והשוק דשדש ככה עד צהרי היום .בחלק השני של היום השוק התאושש ועד לסגירה עבר לעליות קלות...(סוג של נר ביניים היום) טווח מאוד צר היום...
------------------------------------------------
מספרים :
ה S&P ללא שינוי 3014 .תמיכות 3000 , 2960-70 , 2930 .התנגדות אין...

ה DOW עלה 0.1% ל 27359 .תמיכות 27000 , 26700 , 26500 .התנגדות אין...

ה NASDAQ עלה 0.17% ל 8258 .תמיכות 8170 ,8060-80 , 8000 .התנגדות אין...
----------------------------------------------------------
השוק ממשיך במגמה החיובית..היום סוג של מימוש דה לוקס...
מצד שני רואים שקשה כאן למעלה..האוויר דליל. המניות הקטנות לא הצטרפו לחגיגה ,קצת מעיב על כל הפריצה קדימה.
ה VIX עלה ל 12.7 אין שינוי כרגע-ממשיכים למעלה .
ה RUSSELL ירד ל 1562 עדיין בתוך הדגל מדשדש 1550-1575.
הנפט ירד מעט איזור ה 60$ עדיין קשה לעיכול - אם בכלל.
הזהב באיזור הפריצה ...מתכוננים לפריצה קדימה..זה תכף יגיע או שמתקפלים 1380-90 קו המים.
הביט בדק את רמת ה 10000 ונמצאה כתומכת כרגע בדישדוש 10000-13000 עד שיחליט אחרת...
לאן פנינו ....צפונה כל עוד מעל 2960, 8000 ,26700...
-------------------------------------------------
בלטו:
מניית GLPG עלתה 17.2% , OMCL מתקנת 8.2% , LK עלתה 8.1% , GH עלתה 7.6% , BHVN עלתה 7.5% , HI מתקנת 7.4% , ZM עלתה 7% , FNKO עלתה 6.8% , CYBR עלתה 6.1% ...

ירדו: מניית SYMC ירדה 10.7% , FVIN ירדה 10.2% , PCG ירדה עוד 8.6% , TEVA ירדה 7.5% (חוזרת לעצמה) ...
----------------
בוקר טוב
S&P
NASDAQ
DOW
RUSSELL
.
DAX
.
VIX
.
זהב
נפט
גז
ביטקוין

תגובות