haimbaran

סיכום קצר 22/8/19 היום שהיה בוול סטריט

SP:SPX   מדד S&P 500
סיכום קצרצר ...מגמה מעורבת
מ 0.36%- ל 0.19%+
...............................
היום החל בעליות 0.2-3%+ ..אחר כך עברו לירידות 0.6% בערך במשך כל היום המדדים אחר כך התאוששו לכיוון ה 0..
יום בלי הכרעה ..ממתינים .מה שכן התנודתיות עלתה מעט..
ה S&P נסחר ב 2905-40 .לא מצליח לפרוץ..אבל הקונים כבר מעל 2900..סגר 2922
ה NASDAQ הגיע ל 8050 ומשם התקפל עד 7940..איזור שהגיעו הקונים.סגר 7991
ה DOW הגיע להתנגדות 26390...ירד משם ל 26100 סגר 26250
ה VIX עלה ל 16.7 נתמך על הממוצע 50 ..
ה RUSSELL עלה עד 1516 והתקפל סגר 1506
הנפט ירד ל 55$ לא נראה טוב..
הזהב מתייצב על ה 1500+-
הביט מעל 10000..על קו התמיכה..דוקר אותו עדיין בגבולות המשולש..ממתינים
בוקר טוב
S&P
NASDAQ
DOW
RUSSELL

תגובות