Zohar_Leibovich

הלחץ על הקונים נמשך

שורט
SP:SPX   מדד S&P 500
מצב בו כסף "אחרון" נכנס ואינו חווה תוצאה גורם להם ללחץ הולך וגדל שני מנופים ללחץ האחד הוא מרכיב הזמן והמרכיב השני יהיה מה מופיע להם ב-שורת הרווח/הפסד.

ניתן לראות כיצד הקו של הגבוה של אוגוסט נהפך לקו ציר לעניין שהזכרתי בהתחלה עם הטייה לטובת המוכרים בגלל הקונים המופסדים ביומיים שלאחר הגאפ מעלה.

הדבר היחידי שיכול להתיר את הלחץ הזמן והמצב הוא חזרה של המחיר ובהקדם לאזור המחרים 20-21 לספטמבר.

עת מיוחדת של התחלות חדשות - אתמול הבנתי שוב שהמבחן אינו כלל מה שהשגת, אלה כמה פעמים הנך ממשיך ועושה - עד כמה אתה מקיים את הלך לך

פתקא טבא - מועדים לשמחה
הערה: ניתן לראות יפה את תהליך הפיזור נמשך ואת לחץ המוכרים כפי שסומן
הערה: אנחנו רואים איך הסימנים נערמים האחד על השני, אתמול הוא תוצאת הפיזור, כעת רוב השאלות שמגיעות אלי האם מדובר בתיקון גדול יותר שהתחיל או זה רק אירוע מקומי
Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
אומנות ומיומנות המסחר בשוק ההון
http://www.zohartrade.com

תגובות