SP:SPX   מדד S&P 500
בהמשך לסקירה ביום ראשון. מדהים איך המדד ירד בדיוק עד לתחתית הרצועה ונעצר שם.

האם מכאן יחזור לגבוהים או ישבור את הרצועה כלפי מטה לקראת מהלך ירידות חד.

העדות של פאואל בסה"כ מאוד חוזרת על עצמה מפעם קודמת. הוא ממשיך לדבוק במדיניות להשארת הריבית האפסית והתמיכה בשוק.
גם אם נתוני האבטלה יהיו טובים.

תגובות