Mc_investor

SP 500 מהומה על לא מהומה

SP:SPX   מדד S&P 500
השוק מתקשה כרגע באיזור הקו האופקי העליון, ונע בריינג' אפשרי שסימנתי.
כל עוד הוא נע בריינג' הזה לא קרה שום דבר לדעתי.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.