kevinfel

ניתוח s&p500 vs vix\tvix לאפריל

שורט
SP:SPX   מדד S&P 500
ניתן לראות שהשוק הולך לרדת לתחתית חדשה ולאחר מכן תיבחן העמדה.
אני מעריך שבמידה וחברות אמריקאיות לא יגיעו לחדלות פרעון השוק ייתמחר עליה והחשש ירד.
במידה וכן יהיו חברות חדלות פרעון השוק ייתמחר ירידה לפחות של 20 אחוז מאותה תחתית.
וכך המדד פחד VIX או אחרות יעלו או ירדו בהתאם.

תגובות