Zohar_Leibovich

זהר ליבוביץ. האם קל או קשה לציר?

לונג
SP:SPX   מדד S&P 500
האם קשה או קל לצייר?


האם קשה או קל לצייר, ודאי נקרא לך כשאלה מצחיקה או מוזרה הבוקר הזה, אבל אפשר לקחת את השאלה לכל מקום שקשור במיומנות נרכשת, ענה על השאלה הזאת בצורה מדהימה Edgar Degas וכך הוא הסביר על עולם הציור Painting is easy when you don't know how, but very difficult when you do. אותך אני רוצה לשאול האם קשה או קל לסחור?

תמונת מצב


התבוננות על העולם לפעמים מראה שוב ושוב כיצד אנשים מביטים על אותה תמונה ורואים דברים הפוכים. מצד אחד אנשים שחושבים שהמגמה היורדת התחילה והיא אמורה להימשך בעוצמה. קבוצה זו ודאי יכולה להביט כעת על הגרף ולומר הנה המחיר ירד. ירד? ודאי שירד מבחינתם.

לעומת זאת קבוצה שניה (אליה אנו משתייכים) שמבינים שמסחר הוא תהליך מתפתח ומשתנה ולא תהליך סטטי המייצר תמונה בינארית של שחור/לבן או עולה/יורד. ועל כן בעיקר היינו עסוקים השבוע בהתבוננות כיצד הדברים קוראים, השאלה שעמדנו לפנינו ירידה בעוצמה או ירידה בחולשה? כמפתח להגדרת ההזדמנות הבאה.

והנה לך שתי קבוצות, שתי גישות. השאלה שצריכה להיות מונחת לפניך איזה גישה היא הנכונה לפעולה להבנתך, האם נכון היה לחפש עמדות שורט חדשות או לאור התנהגות האם נכון היה לחפש לונגים חדשים? (שים לב הדגש הוא על לחפש ולא על לעשות).

השוק בהתנהלות הנוכחית, די מסמן לנו כי הירידות לעת עתה נבלמו ויש סיכוי שאנחנו נכנסים לתהליך התכנסות (קונסולידציה). נעקוב האם השוק אוסף או מפזר בכדי שתוגדר לנו הזדמנות הבאה בהמשך.
המשמעות היא למרות הזיהוי המדויק של הדברים, מבחינת תהליך אנחנו עדין בסימן שמאלי (מונח המבטא תחילתו של תהליך שמוקדם לפעול בו) ונמתין לסמן ימני לפעולה.

Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
מייסד שיטת וייקוף בישראל
www.zohartrade.co.il
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.