Zohar_Leibovich

זהר ליבוביץ - זמן התכסות והתנגוננות נמשך

שורט
Zohar_Leibovich Mod מעודכן   
SP:SPX   מדד S&P 500
SPX התמונה הגדולה.
על-מנת שנבין כרגע את התמונה הגדולה יש לחזור לרגע ולהביט על המפה הרבעונית, מתוך המפה הרבעונית ובעקבות הרבעון הראשון של השנה עלה סימנים של כניסה לתנועה צדית במשך רבעוניים. אכן הרבעון השלישי הגיע לחלקו העליון של תווך הדשדוש המגודר ופרץ.
לרוב כשאכן זה המצב המחיר חוזר פנימה לתוך התווך שהזכרתי, יש לזכור שהתווך המדובר אינו מגיע באמצע שום מקום אלה לאחר רצף עליות המצדיק תיקון, כבר הזכרנו לא פעם לא רק שהוא מצדיק תיקון אלה שהתיקון הוא כורח.
בוא נרד צעד אחד פנימה ברזולוציה ונדבר על המפה החודשית, כל התנועה העולה שפרצה את הגבוה של תווך הדשדוש היא תנועה שהלכה ונחלשה תוך כדי עלייה, דבר שיצר תופעות רבות של סטיות. פוטנציאל שיצר אפשרות להתחלה של תיקון לפחות ברמה התנועה החודשית.
המשך ירידה בממדי הזמן מביא אותנו למפה היומית שם קבלנו סימני סיומת ופיזור, הגעה לקו ציר יצרו תגובה אנמית לחלוטין, דבר שיכול להוות סימן לכל בעלי פוזיציות הלונג האחרונות להתחיל לסגור פוזיציות, אפילו עשויות למשוך מוכרים נוספים.
סימנתי את קו הגבוה של ה-CIM ערכו הוא 2872 בכדי שתוכל לדעת היכן המחיר ביחס לקו החשוב הזה, דעתי משיכה להיות שכנאה אנו צפויים לחזור פנימה, הן מסיבות אקלימיות ופונדמנטליות חיצונית (שאינם מעייני) והן מסיבות פנימיות של התנהגות המחיר.
זמן התכסות והתגוננות נמשך...
עסקה פעילה:
מי לא אוהד להיות צןדק, בכל מקרה חשוב כעת להבין שהתזמון היה היום בשבירה של הנמוך היומי, מי שלא פעל שם יחכה להזדמנות הבאה

Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
מייסד שיטת וייקוף בישראל
www.zohartrade.co.il
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.