ofir.sharko

SPX- הקונים לא נכנעים.

SP:SPX   מדד S&P 500
נראה שבשלב זה הקונים עדיין מגנים על הפוזיציה שלהם.
ביקוש באזור תמיכה מחזיר את השוק לתנועה עולה, בחיפוש אחר מוכרים שצפויים לצוץ סביב רמת מחיר 2820.

ההסתכלות על הדשדוש בטווח הקצר, עד התבהרות התמונה הגדולה, שירתה אותנו בתזמון פוזיציית לונג (על מניה) על אזור התמיכה (ראה היפוך אחרון על קו תמיכה).
כשכולם פוחדים (ואולי בצדק) מתרחיש שלילי בטווח הבינוני אנחנו ממשיכים לתזמן עסקאות לפי מה שקורה בשוק,
כולל ניצול הזדמנות ללונג, מכיוון שכפי שציינו בסקירות קודמות התמונה הגדולה יכולה להתברר כאיסוף והמשך צמיחה.

המחיר עדיין כלוא בין 2600 ל 2820 ולכן נמתין לראות מה קורה בגדות הטווח. התנהגות המחיר סביב 2820 תוסיף רמז חשוב לפאזל.
בימים הקרובים נראה אם המחיר בשל לחצות את ההתנגדות או שהקונים יורידו רגל מהגז ו/או יספגו לתוך ההיצע.

הגדרת ההזדמנות הבאה תגיע בהמשך, כרגע נחים ומחזיקים בקיים.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.