haimbaran

סיכום יום 21/5/19 היום שהיה בוול סטריט

SPCFD:SPX   מדד S&P 500
סיכום יום (היום שהיה) מאת HAIM BARAN

עליות היום -הזיגזג ממשיך...
... 0.77-1.08%+ ...

יום שהחל חיובי בעליות 0.4-9%+ והתחזק עוד 0.5% במהלך היום ..לקראת הסוף טיפה דעך.. ..יום של קונים...

מספרים : S&P עלה 0.85% ל 2864 .כרגע על התנגדות יורדת..(קטנה..).תמיכות 2830-5 , 2800-20 , 2780 .התנגדות 2870 , 2900 , 2930-40...

ה DOW עלה 0.77% ל 25877 .מגיע למשולש קטנטן..25700-900(גבולות גזרה)..תמיכות 25700 , 25450 , 25250 .התנגדות 25900 , 26100 , 26250-80 ...

ה NASDAQ עלה 1.08% ל 7785 .נעצר ב 7800.תמיכות 7670-700 , 7600 , 7500-20 , התנגדות 7800 , 7900 , 8000....

היום השוק עלה ..מזגזג..כרגע השמועות שתהיה הקלה מסוימת בצו נגד וואוי..ו..השוק מזנק למעלה...כל יום מחכים לחדשות..ובהתאם גם מתפתח לו היום..עדיין בגבולות גזרה 2800-900 ..
ה VIX ירד ל 15.(נמצא באיזוק הדישדוש-כנל השוק).
ה RUSSELL עלה ל 1545 עוד פעם על קו ההתנגדות היורד (יום לפני בדק קו תמיכה יורד) -רק מעל 1575 נחשוב חיובי עליו...
הנפט עדיין מתחת ל 63.5$ - רק מעל נחשוב עליו חיובי(כנל השוק)
מעניין איזה הפתעה יש למחר (אם אין ..אז עליות!!)

בלטו: מניית DY עלתה 25.3% , ARRY עלתה 23% , QD עלתה 15.5% , JMIA עלתה 13.9% , ARWR עלתה 12.7% , YETI מתקנת 8.1% , STNE עלתה 6.9% ....
https://elite.finviz.com/screener.ashx%E...

ירדו:מניית MNK ממשיכה בצלילה עוד 24.3% , KSS ירדה 12.3% , BYND מתממשת 10% , INSM ירדה 5.9% , NEO ירדה 5.8% ....
https://elite.finviz.com/screener.ashx%E...

לילה טוב
S&P
NASDAQ
DOW
RUSSELL
.
DAX
.
VIX
.
זהב
נפט
גז
ביטקוין

תגובות