dov1007

מדד ה SPX + VIX+ Market profile

SP:SPX   מדד S&P 500
מדד ה spx ה s&p פרץ למטה את רמת התמיכה ב 45370 ורמת פיבו ראשונה .
מדד הvix ממשיך לטפס כלפי מעלה ( צבע כתום )
כל עוד לא נחזור מעל 45370, היעדים מסומנים ע"י פיבו + מרקט פרופייל לוטווח הקצר
הערה: ה spy מציג בפר-מרקט התמודדות על רמת התמיכה שנפרצה