yedidyakalfa

RISING WEDGE מסוכן

yedidyakalfa מעודכן   
TVC:SPX   מדד S&P 500
SPX זהירות מוגברת בהתקרבות לקצה התבנית,
תיתכן פריצה או שבירת סרק ומשם המשך עליות.
אך גם ירידה חדה עלולה להגיע.
השבוע הדו"חות של הגדולות.

אזור 3870 מסוכן,
אף כעת מסתמן שייתכן מאוד כי היעד הוא 3990.
כ200 נקודות מהנמוך של החוזה היום.

ניתן לסחור רגיל,
רק חשוב למקם סטופים ולעבוד מסודר.

בהצלחה.
אין באמור לעיל המלצה.
הערה:
ניתן ללחוץ על המשולש האדום למעלה למעבר למעקב המפורט משבוע שעבר.
עסקה פעילה:
מסתמנת ירידה להערכתי לאזור 3803,
נלקחו אופציות פוט ב3870 על הסנופי.
אין המלצה.

רעיונות קשורים

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.