eyal676

SP500-תרחיש/גלי אליוט ותבניות הרמוניות

eyal676 מעודכן   
OANDA:SPX500USD   מדד S&P 500
סנופי החוזה-תרחיש
בתחילת שבוע המסחר הקרוב אני צופה דווקא פתיחה ירוקה לרמות המסומנות
לפני השלמת התיקון לאימפולס בן 5 הגלים ,ב3 גלים מתקנים ABC להמשך עליות
לשיא כל הזמנים.
2983-רמת תמיכה/ממוצע 200/הנמוך של יום שישי
עם נר סיום היום-דוגי המסמן מאבק בין קונים למוכרים וחוסר החלטה/ראה מחזורים.
3088-רמת תמיכה שנהפכה לרמת התנגדות.
3106-3135--תיקון פיבו 50-61.8 לגל הירידות האחרון.
3135-ממוצע 50 ששימש עד כה כתמיכה עלול לשמש כהתנגדות.
2830-תיקון פיבו 38.2 ל-5 הגלים העולים/אימפולס.
2765-2830--PRZ לתבנית הרמונית שורית BAT...מודגמת באפור למטה.
כפי ששמתם לב אני שורי על המדד ומבחינתי כל תיקון הוא הזדמנות קנייה
לכיוון שיאים חדשים.
אין באמור לעיל המלצה.
הערה: אכן הגענו לאיזור פיבו כפי שצפה התרחיש וכעת נותר לעקוב עד לאן יגיע התיקון

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.