Yossi1

חוזה S&P500, לאן הולכים מכאן?

OANDA:SPX500USD   מדד S&P 500
בשבועי אנחנו מקבלים שבוע שני ברציפות נר עם זנב עליון בממוצע 200 שזה לא נתון מעודד ללונג, אך עוד נחזור לזה.

ביומי: ניתן לראות שיש התנגדות מובהקת על ממוצע 20 שמתקיימת עליו מלחמה כמעט בכל יום בשבוע שעבר וסגרנו מתחתיו אך עם מחזור אדום נמוך שזה כבר נתון מעודד.

המלחמה כרגע נמצאת, שימו לב טוב: 2643 שהוא ממוצע נע 200 שבועי לבין 2400-2430 שהינו קו מגמה עולה משנת 2009, מה שמכניס אותנו לתחום הדשדוש וסחרור מלחמות על מחירים כה חשובים!!!!
רק סגירה מעל/מתחת תקבע את המשך מגמת השוק(למרות שאפשר לראות שסגרנו מתחת לקו עולה אבל סגירה במיל, אז ניתן לקו את הכבוד וההזדמנות לדבר ולא נספיד אותו לפני שנראה שבירה משכנעת).

מה קורה עכשיו? מה שנותר לנו הוא לראות אם השבוע נקבל נר הכרעה על כיוון השוק
- המשך לונג או סיום התיקון וחזרה מטה.
שבירת 2400 ונלך לבדוק את התמיכה הקודמת והחזקה ב 2315.
מנגד, פריצה\סגירה מעל ממוצע 20 יכולה להביא אותנו בחזרה לתקרת הדשדוש שהיא נע 200 בשבועי, סגירה מעל והפנים אל 2730.
נחכה להכרעה🍿💥👊
אין באמור המלצה, שיתוף רעיון בלבד.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.