ilia1131

SPX ניתוח לשבוע

OANDA:SPX500USD   מדד S&P 500
המשך תבנית A של ZIGZAG 5-3-5 במפת זמן גבוה יותר (TF:חודשי) נכנס לשלב השלישי של הגל הראשון בA. צפי לתזוזה של 161.8% של הגל הראשון ביומי, המשך ירידה.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.