eyal676

SP500--אופטימיות זהירה

FOREXCOM:SPXUSD   US SP 500 CFD
SP500-לאן פנינו מועדות?
מבלי להתייחס לפן הפונדמנטלי ולעליית אג''ח המבשרות על העלאת ריבית
וליציאת כסף משוק המניות,אציג בפניכם ניתוח טכני נטו.
כרגע אנחנו בעיצומו של תיקון כשהמחיר סגר אתמול מעל 50MA וברמת תיקון 0.50 פיבו
לכל העולה האחרון.
אפשרות 1- ממוצע 50 ישמש כתמיכה בתוך המשולש ומכאן נחזור לעליות.
אפשרות 2-נקבל תנועת מחיר דומה לתנועה שקיבלנו בתחילת הגל העולה האחרון
כשסגרנו נר מתחת ל 50MA ולמחרת קיבלנו FB לא קלאסי על 50MA ויציאה לגל העולה.
במצב הנוכחי חזרה על התנועה הזאת תהיה המשך ירידת המחיר לרמות 3756-3777
שיהווה תיקון 0.618 פיבו לגל העולה האחרון ומשם חזרה לעליות.
אפשרות 3- המשך ירידות לרמות מחיר 3661-3686 שם ממוקם 100MA שתומך במחיר
מ-3.11.20 בצירוף קו המגמה העולה התחתון של התעלה העולה ונראה כרמת תמיכה חזקה מאד.
חשוב מאד להיות מוכן לכל התרחישים האפשריים על מנת להפיג את החששות מפני הלא נודע
ובמקביל להיערך בהתאם.
מקווה שפיזרתי ולו במעט את הערפל ומאחל לכולנו שבת מבורכת ושלווה.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.