eyal676

SP500

לונג
eyal676 מעודכן   
FOREXCOM:SPXUSD   US SP 500 CFD
SP500
2432.00
2 תרחישים להמשך
1--תבנית הרמונית באט המסומנת בחיצים כחולים עתידיים--מודגמת בצד שמאל
2--ירידה נוספת במחיר ל 2 אזורי קניה פוטנציאלים תוך כדי יצירת תחתית כפולה/נמוך חדש כשלאחריהם יציאה ללונג.
כניסות לתרחישים ייעשו בהתאם לפרייס אקשן בגרף H1 בתוך יומי.
אין באמור לעיל המלצה.
הערה: סנריו 2 עבד יפה היום ואכן ירדנו במחיר ל 2300
אני מצפה בשבוע הבא להמשך ירידות לכיוון 2000-2050 ורק שם אחפש פרייס אקשן ללונג.
שבת שלום
הערה: התרחיש מתקדם כמצופה,אכן נעשה בפתיחה ניסיון נוסף של הפד לפמפם את השוק אך הדובים
שולטים בינתיים והתחתית עדיין לא בוססה

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.