eyal676

SP500--לאן פנינו מועדות?

eyal676 מעודכן   
FOREXCOM:SPXUSD   US SP 500 CFD
SP500-תרחיש
ביום שישי האחרון קיבלנו סגירת נר יומי בשבירת התעלה העולה
כלפי מטה ומתחת ל50 MA ,כפי שניתן לראות ב 2 מקרים דומים בעבר
בתאריכים 18.9.20 וב 26.10.20 שבירה שכזאת הובילה להמשך
ירידת המחיר לכיוון 100MA ששימש פעמיים כתמיכה חזקה, וממנו
קיבלנו אימפולס חזק מעלה להמשך מגמת הלונג הראשית.
אני מעריך שתרחיש זהה לפנינו...100MA נמצא כרגע ברמות מחיר 3540-3585
ובקצה תחתון של תעלה עולה משוערת ואני מעריך שבמידה ואכן המחיר
יגיע לשם-דבר שיהווה תיקון בריא וירידה של כ-8% מרמת השיא-אזי נקבל
תגובה חזקה מעלה בחזרה לשיא כל הזמנים 3870 ובהמשך עליה נוספת
לכיוון 4000 ומעלה.
אין באמור לעיל המלצה.
הערה:
סבירות גבוהה לבדיקת רמת מחיר 3660 כתמיכה במסחר מחר 1.2.21 ,באם תישבר הרמה ולא תשמש כתמיכה והכוונה בסגירת נר יומי מתחתיה ,אמשיך לעדכן בהתאם לתרחיש, שבוע טוב וירוק לכולנו

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.