eyal676

SP500-גלי אליוט

לונג
eyal676 מעודכן   
FOREXCOM:SPXUSD   US SP 500 CFD
סנופי -החוזה תרחיש גלי אליוט
גרף H4 אנחנו נמצאים בתנועה מעלה בתעלה עולה.
ניתן להבחין שכל אימפולס המסומן בחץ ירוק מקבל תיקון ב3 גלים ABC.
כרגע 2 אפשרויות בפנינו להמשך התנועה מעלה/לונג.
1-עליה לרמת התנגדות אחרונה ב 2945-55 ואז חזרה לקו מגמה עולה
ולממוצע 200 המלווה אותנו להשלמת תיקון מורכב מ5 גלים ABCDE
ואז אימפולס נוסף מעלה לרמה 3115 בשלב ראשון.
2-המשך ישיר מעלה לרמת ההתנגדות האחרונה ב 2945-55
ופריצתה מעלה בנר עסיסי קדימה אל האושר וליעדים 3115 ובהמשך 3390.
טראמפ המלך...
אין באמור לעיל המלצה.
הערה: מחיר 2948.00 תרחיש מדויקקק ביותר

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.