dov1007

SPY - נכון ליום 15.6 שעה 1415

AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
צפיות ‎92‎
2
תבנית reversal שבוצע בגאפ ויום נוסף בתבנית harmi עם ווליום גבוה
כל עוד מתחת ל298 שורט
גאפים מסומנים בצהוב האם ישמשו כתמיכה ?