rafiash

מדד ה-S&P500. האם רמת התמיכה תיהפך לרמת התנגדות?

שורט
AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
המדד הגיע לרמת התמיכה- 3200, כאשר שבירתה של זו (שבירה נכונה ותקינה, אפשר לראות ביתר פירוט ברזולוציית זמן של גרף יומי), תוביל את המדד לרמת ה-3020, המשמשת רמת תמיכה לכשעצמה, כאשר רמת התיקון פיבונאצ'י הצמודה אליה, משמשת כרמת תמיכה נוספת. כחיזוק לאפשרות מהלך ירידות זה נוספת ה"סטייה השלילית" המתוארת בגרף.