ofir.sharko

SPY- התפתחות תהליכים ביחידות זמן שונות.

AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
ביחידת הזמן הארוכה (ראשי) הסתיים שלב המגמה העולה, ראו שבירת תעלה בצבע כתום.
ביחידת הזמן הבינונית (משני) השוק מתכנס, הנטייה שלי כרגע היא לשלב פיזור, לפחות עד לסימנים מצטברים חדשים, ראו קווי בחינה כחולים.
ביחידת הזמן הקצרה (מינורי) ההיצע נספג באיזור שפל אחרון והמחיר יוצא לראלי מוגבל בעוצמתו שנסמן כ ar.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.