YRN2020

סקירה שבועית - YBH השקעות (18.7 - 22.7)

AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי.
כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי בשווקים כחלק מתהליך הפריצה של רמת ההתנגדות הידוע בפאזה B במודל האיסוף ע"פ ריצ'ארד וויקוף.


נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 25.7 - 29.7
23.7, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (יולי) | 17:00 - מכירות בתים חדשים (יוני)

27.7, רביעי: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (יוני) | 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (יוני) | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - הצהרת ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי | 21:00 - החלטת הריבית | 21:30 - מסיבת עיתונאים של ה-FOMC

28.7, חמישי: 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעוני) (ר2) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה

29.7, שישי: 15:30 - מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (חודשי) (יוני)


הסקטורים החמים ביותר השבוע: 18.7 - 22.7
XLY : צרכנות - 6.84%+
XLB : משאבים - 4.19%+
XLI : תעשייה - 4.16%+
XLE : אנרגיה - 3.73%+
XLK : טכנולוגיה - 3.66%+


וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.59%+ (9.96+) פרץ את רמת ההתנגדות הקרובה לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ברמה השבועית, משמע שמספר העברות הידיים לא תומך בחזקת הקונים כרגע.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 0.93%-, על רמת ה395$ (3.70-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול, תנועה אשר מצביעה על התנועה הצפויה לטעמי בשוק שתיצור פריצת שווא לכדי ירידות על רמת ההתנגדות 393$ הלא היא גם הרמה המסומנת ע"י נקודה הAR במודל האיסוף ע"פ וויקוף.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע כאשר מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר לפחות עד לרמת ההתנגדות/תמיכה הקרובה.

על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 390, 385
רמות התנגדות - 400, 405

QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.47%+ (10.12+) פרץ את רמת ההתנגדות הקרובה לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ברמה השבועית, מצב המעיד על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.75%-, על רמת ה302$ (5.39-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון קטן עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מתכווננת גם היא ליצירת שבירה לאחר פריצת רמת ההתנגדות בנכס באזור 296$ כיאה לפאזה B במודל האיסוף על פי ריצ'ארד וויקוף.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע כאשר מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר לפחות עד לרמת ההתנגדות/תמיכה הקרובה.

על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 300, 295
רמות התנגדות - 305, 310

DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.05%+ (6.40+) נעצר על ידי רמת התנגדות ברמה השבועית לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב המעיד על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים לעומת הקונים, כלומר עודף היצע.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.42%-, על רמת ה320$ (1.35-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול אשר נפתח תחילה בגאפ אפ עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מצביעה גם היא על בחינת רמת ההתנגדות שנפרצה השבוע הלא היא 318$. מצב אשר עשוי להוביל לפריצת שווא לכדי ירידות בתנועת המחיר מאחר וגם הדאו נמצא בפאזה B של מודל האיסוף ע"פ וויקוף.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע כאשר מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר לפחות עד לרמת ההתנגדות/תמיכה הקרובה.

IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.71%+ (6.42+) גם הוא פרץ השבוע את רמת ההתנגדות ברמה השבועית, לצד מחזור מסחר נמוך שלא תומך בקונים בנכס.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.60%-, על רמת ה179$ (2.91-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול שפתח את יום המסחר בעזרת גאפ אפ קל. תנועה אשר מצביעה גם היא על בחינת אזור רמת ההתנגדות שנפרצה השבוע ועשויה להוביל לפריצת שווא.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע כאשר מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר לפחות עד לרמת ההתנגדות/תמיכה הקרובה.

VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.95%- (1.20-) מתחת לרמת ה25 נקודות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.35%-, על רמת ה23.03 נקודות (0.08-)

- הויקס והשוק יורדים יחד ברמה היומית.
- מתחת לרמת ה25 נקודות מעיד על ירידה בפחד בקרב המשקיעים וקבלת הסנטימנט החיובי.
- הסנטימנט בשוק חיובי מספיק כך שהביקושים לגידורים ע"י אופציות פוט יורדים מה שמוריד ישירות את הויקס עצמו, המושפע מהם.

חוזה ויקס:
חוזה ויקס אוגוסט הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ24 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 2.55 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ספטמבר הבא אחריו, בפער של 1.58 נקודות.

VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות.

F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 6.18%, מעל לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הקצר.

F4 - F7: ממוצע קונטנגו נמוך של 1.66%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך.

ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה18.7 ועד ה22.7 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !

*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.

שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.