AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
2 ימי ירידות חריגים הן בתנועה והן בווליום שבוצע
רמת תמיכה 338 נשארה כתמיכה (עב סגירה )
קו מגמה ממחצית יולי נשבר כלפי מטה
מרבית הווליום בהתפלגות Vpoc מצוי ברמה גבוה של מחיר 351
ביום שישי נכנסו קונים שגרמו לסגירת הנר :-
*בתוך ה Value
*צל גדול של קונים
*ווממוצע 20 כתמיכה

מניות ה fangman + tsla התפתחות וכיוון בהם יהוו סימן ל spy
כל עוד רמות V.A.של ההתפלגות 338-351.7 לא נפרצים , ידשדשו וייצרו טווח מסחר שיאפשר מסחר תוך יומי

תגובות