eyal676

ELLIOTT WAVE--SPY

לונג
AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
SPY--גרף שבועי על פי גלי אליוט
ניתן להבחין שגל 2 תיקן בצורה רוחבית ובהיפוך תיקון גל 4 עמוק וחד
רמת מחיר 202.57 מהווה תיקון 50 פיבו של גל 3 שעל פי אליוט
הוא התיקון המכסימלי האפשרי לגל 4.
יתכן פתיל שיגע אף ב 190.72 אך סגירת נר שבועי מתחת לרמה זאת
תבטל את הנכונות של ספירת הגלים.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.