eyal676

SPY-תרחיש גלי אליוט

לונג
AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
SPY-יומי גלי אליוט
ניתן להבחין בתבנית הרמקול בשילוב גלי אליוט
כשרמה 272 היא המשמעותית ביותר-סגירת נר יומי מעליה
תבטל את הספירה ואת התרחיש לירידה נוספת לגל 5 הפנימי בתוך גל 4 הגדול יותר.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.