YuvalBenHur1

"הסקירה השבועית של "Yuval Ben Hur"

AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
אירועים כלכליים לשבוע הקרוב:
שני: 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (יוני)
שלישי: 19:00 - תחזית שווקי האנרגיה לטווח הקצר.
רביעי: 15:30 - מדד המחירי לצרכן, ליבה (יולי) + 17:30 - מלאי נפט גולמי.
חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה + מדד המחירים ליצרן (יולי)

AMEX:SPY
SPY: השוק, סגר שבוע בעליות שערים חיוביות של 0.78%+, על רמת ה445$ (3.43+)

ברמה היומית, השוק ננעל ביום שישי בערב בעליות שערים חיוביות של 0.18%, על רמת ה445$ (0.81+) - השוק ביצע עליה נוספת בפרייס אקשן בצורת נר פטיש ירוק קטנטן ובעזרת גאפ אפ מזערי. תנועה אשר קבעה שיא כל הזמנים חדש במדד. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה שך כסף חכם אל השוק, עודף ביקוש באזורי השיא, תיתכן כניסת לונגיסטים לא מתוזמנים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר לפחות עד לקו המגמה האלכסוני הותיק.

NASDAQ:QQQ
QQQ: הנאסד"ק, סגר שבוע בעליות שערים של 0.21%+, על רמת ה368$ (0.77+)

ברמה היומית, הנאסד"ק ננעל ביום שישי בערב בעליות שערים של 0.35+, על רמת ה368$ (1.29+) - הנאסד"ק ביצע עליה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן. תנועה אשר קבעה שבירת שווא לכדי פריצת רמת ה366$. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד במדד, לצורך ירידות בתנועת המחיר כהיפוך.

AMEX:DIA
DIA: הדאו ג'ונס, סגר שבוע בעליות שערים חיוביות ביותר של 0.94%+, על רמת ה355$ (3.30+)

ברמה היומית, הדאו ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים מזעריות של 0.05%, על רמת ה355$ (0.16+) - הדאו ביצע ספק עליה ספק תנועה צידית בפרייס אקשן בצורת נר היפוך אדום קטן ובעזרת גאפ אפ מזערי. תנועה אשר קבעה שיא כל הזמנים חדש במדד. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך בפער מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על סימון רמת התנגדות חדשה וראונית במדד, לקיחת אויר במדד לצורך ירידות בתנועת המחיר כהיפוך, עודף היצע ותיתכן יצאה של שורטיסטים מן המדד ובצדק.

AMEX:IWM
IWM: הראסל, סגר שבוע בירידות שערים שליליות ביותר של 1.01%-, על רמת ה221$ (2.26-)

ברמה היומית, הראסל ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.91%-, על רמת ה221$ (2.03-) - הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 222$. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד לקראת עליות בתנועת המחיר כהיפוך.

TVC:VIX
VIX: הויקס, סגר שבוע בירידות שערים של 4.33%-, על רמת ה15.46 נקודות (0.70-)

- מעל לרמת ה15 נק' (אם יגיע לרמת ה15 נק' ייתכן ונראה פיק "מפתיע" בשוק)
- מתחת לרמת ה20 נק'
- ויקס יורד > שוק עולה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.