dov1007

SPY - יש נשיא ומבנה מעניין

AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
ה spy יצר מבנה מעניין של שמאפשרבנות חלופות :-
רצפה כפולה- W
מלבן של דשדוש
כל עוד לא ירדו מעבר למחצית ה"מלבן דשדוש המגמה עדיין לנסות לפרות
פריצה של המלבן כלפי מעלה יש לחפש לונג
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.