eyal676

SPY-גלי אליוט/עדכון תרחיש

AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
לאחר סגירה עוצמתית ביום שישי במחזור גבוה במחיר 390.08
אנחנו בעיצומו של גל 4 מתקן לגל 3.
צפי להגעה לאזור מחיר 400-412 שם אמור להסתיים גל 4 עולה
ולהתחיל גל 5 יורד.
גל 5 צפוי להגיע לאזור מחיר 330-342 במידה ואכן יהיה שווה באורכו לגל 1
כפי שקורה ברוב המקרים.
שימו לב לרמת מחיר 317/18 שם נמצא תיקון פיבו 61.8 לכל הגל העולה
שכרגע אנחנו נמצאים בתיקון שלו.
רמת מחיר 300 היא רמת קיצון שאליה יכול להגיע גל 5 במידה ויהיה מורחב
והיא מהווה 1.618 פיבו של גל 3.
מי יתן והירידות יסתיימו במהרה ונחזור לחייך בגל ירוק נוצץ.
אין באמור לעיל המלצה.
שבוע מבורך ובהצלחה לכולם.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.