dov1007

מה המשמעות של 2 ימי מסחר ראשונים הללו ?

AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
2 ימי המסחר 4+5 ינואר 2022 מציגים מבנה לא מוכר לי לפחות .
הגרף מבוסס ע"ב Etf דאו גונס חיובי 1.5 לערך , נאסדק שלילי 1.5,ס.פ 0.25 חיובי
מה זה מבטא אם בכלל לי זה לא ברור עדיין אבל האם יש כאן רמז באוויר לגבי נאסדק ?
אתמול נסדק שלי סקטור אנרגיה עולה ב2.8 %
הערה: תיקון טעות הקלדה - אתמול נאסדק שלילי סקטור אנרגיה עלה 2.8%
הערה: ואללה הצלחתי לזהות בזמן שמשהו חריג