ofir.sharko

SPY- צמצום טווח הראיה

AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
מסחר ספקולטיבי אינו עוסק בחיזוי.
ניתוח טכני שיפוטי לא מנסה לצפות את העתיד או כאמור לחזות את תנועת המחיר, אלא להכין תרחישים אפשריים ולפעול כאשר מזהים תרחיש שיוצא לדרך או לחילופין שני תרחישים צופים מהלך זהה.
אחד הקשיים בניתוח המצב הנוכחי (או הצגתם בפוסט) הוא שיש ריבוי תרחישים אפשריים.

התמונה הגדולה שמוצגת בגרף מתחילת 2018 עד היום עדיין בסימן שאלה האם מדובר באיסוף או פיזור.
המהלך היורד האחרון במהלך חודש אוקטובר אותת על חולשה בגלל עוצמת המוכרים (ווליום) והתוצאה של ירידה חזקה ומהירה.
אם זאת עצירת המחיר מעל השפלים ההיסטוריים מתחילת השנה רומזים שמהלך ירידות חזק ומשמעותי יותר עדיין לא הבשיל.

השפל האחרון מה 29.10.18 (מסומן ב 'sc' סגול) עצר את תנועת המחיר היורדת ומשם יצאנו לראלי ('ar' סגול) שנעצר באזור התנגדות.
לאור המאפיינים של התנועות הנ"ל, מכל התרחישים האפשריים אציין אחד (שמתפצל לשניים) שמתאים לסימון בטווח הקצר שמופיע בגרף (אותיות סגולות) בחודש וחצי אחרונים.

מדובר בהמשך דשדוש בין השפל 'sc' לשיא האחרון 'ar'. אפשרויות טווח הדשדוש מופיע בקווים צהובים.
מאפייני הדשדוש, במידה ואכן יתרחש, ירמזו על כיוון השוק בהמשך.
בינתיים ניתן בפשט לסחור את זה לפי הכלל הידוע, קניית תמיכה ומכירת התנגדות (ובחירה סלקטיבית של מניות חזקות מהשוק).

לסיכום,
לרוב כדי לפתור את חידת השוק אני הולך לטווחי זמן ארוכים יותר. אך לפעמים פועל הפוך, סוחר את הטווח הקצר עד להתבהרות התמונה הגדולה.
הייתי בשלב זה מקטין את הסיכון ומתאים את הניהול הכספי שלי למסחר בטווחים קצרים.

http://www.sharkotrade.co.il

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.