YuvalBenHur1

"הסקירה השבועית של "Yuval Ben Hur"

AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
אירועים כלכליים לשבוע הקרוב: 23.8 - 26.8
שני: 17:00 - מכירות בתים קיימים (יולי)
שלישי: 17:00 - מכירות בתים חדשים (יולי)
רביעי: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא, ליבה (יולי)
17:30 - מלאי נפט גולמי
חמישי: 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעון שני)
15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה.

מצב החוזים העתידיים לשבוע האחרון:16.8 - 20.8
SPY: ירידה של 0.53%-
QQQ: ירידה של 0.22%-
DIA: ירידה של 1.06%-
IWM: ירידה של 2.58%-
VIX: עליה של 23.43%+

SPY: סגר שבוע שלילי עם ירידות של 0.57%- (2.56-) וכעת תקוע בריינג' של 438 - 447.
השוק, ננעל ביום שישי בעליות שערים חיוביות של 0.80%, על רמת ה443$ (3.50+) ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק גדול ועבה. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה 438$. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר קטנה בשוק לפני ירידות בתנועת המחיר כהיפוך לפחות עד לרמת התמיכה הקרובה.

QQQ: סגר שבוע שלילי עם ירידות של 0.30%- (1.09-) אך רמת התמיכה מסרבת להיכנע ומחזיקה אותו למעלה.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי בעליות שערים חיוביות ביותר של 1.04%, על רמת ה367$ (3.77+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ועבה ובעזרת גאפ אפ קל. תנועה אשר פרצה את רמות ההתנגדות 363$ + 366$. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית במדד לקראת ירידות בתנועת המחיר כהיפוך לפחות עד לרמת התמיכה הקרובה.

DIA: סגר שבוע שלילי עם ירידות של 1.19%- (4.23-) כאשר קו מגמה אלכסוני משמש כרמת תמיכה.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי בעליות שערים חיוביות של 0.48%, על רמת ה351$ (1.68+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק גדול ועבה. תנועה שחיזקה את רמת התמיכה 348$ ואת רמת ההתנגדות האלכסונית. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית במדד לקראת ירידות בתנועת המחיר כהיפוך לפחות עד לרמת התמיכה הקרובה.

IWM: סגר שבוע שלילי עם ירידות של 2.54%- (5.61-) כרגע מוחזק ע"י רמת התמיכה 214$.
הראסל, ננעל ביום שישי בעליות שערים חיוביות ביותר של 1.69%, על רמת ה215$ (3.58+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדש בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק וגדול. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה 211$ ויצרה שבירת שווא לכדי פריצה על ממוצע נע 200 ימים ועל רמת ההתנגדות 214$. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר קטנה במדד לקראת ירידות בתנועת המחיר כהיפוך לפחות עד לרמת התמיכה הקרובה.

VIX: סגר שבוע חיובי עם עליות של 19.99% (3.09%+) נע בריינג' בין 15 נק' ל20 נק' ומשחק עם רגשות המשקיעים והסוחרים בשוק.
הויקס, ננעל היום שישי בירידות שערים של 14.36%-, על רמת ה18.55 נקודות (3.11-)
מעל רמת ה15 נק', מתחת לרמת ה20 נק', ויקס יורד - שוק עולה.

VIX F: חוזה ויקס ספטמבר פוקע בעוד כ24 ימים כשהוא נמצא כעת מעל למחיר הספוט שננעל אמש בשליליות יתרה, בפער של 1.99$ ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אוקטובר הבא אחריו, בפער של 1.62$

F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 7.88% - מעל הממוצע המקובל, עשוי להביע חיוביות בשוק בטווח הקצר.

F4 - F7: במצב קונטנגו אדיר של 8.89% - עשוי להביע חיוביות בשוק גם בטווח הארוך.

וזהו להיום. ניפגש בשבוע הבא !
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.

אשמח לשמוע דעתכם על הרעיון, על החברה, על הניתוח, על התזמון או כל דבר אחר אישי או מקצועי :)

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.